Spotkanie z instruktorem orientacji przestrzennej

Świetlicę odwiedziła Pani Marzena Michalik, która przeniosła nas w świat osób niewidomych i słabowidzących. Opowiedziała nam, jak takie osoby radzą sobie w codziennym życiu. Było to niezwykłe spotkanie, pełne empatii, wrażliwości i chęci niesienia pomocy innym.
Orientacja przestrzenna jest zdolnością do postrzegania i rozumienia własnej pozycji w określonym środowisku. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez wzrokowej kontroli otoczenia, albo w przypadku osób słabowidzących z wykorzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, jest ogromnym wyzwaniem dla każdej osoby z uszkodzonym wzrokiem.
Dla osób niewidomych i słabowidzących asystent, służący swoim ramieniem jako przewodnik jest najlepszą opcją. Dzięki przewodnikowi osoby z dysfunkcją wzroku mają szansę na szybkie i bezpieczne dotarcie w interesujące ich miejsca, jednak nie zawsze istnieje taka możliwość. Pomimo braku wzroku niewidomi zmuszeni są radzić sobie sami.
Osób niewidomych oraz niedowidzących wciąż przybywa, a dzięki instruktorom ich szansa na naukę orientacji przestrzennej się zwiększy, co z kolei pozwoli im odzyskać względną samodzielność.

Na zdjęciu: Prowadząca spotkanie z instruktorem orientacji przestrzennej z grupą dzieci

Na zdjęciu: Prowadząca spotkanie z instruktorem orientacji przestrzennej z grupą dzieci

Na zdjęciu: Dziewczynka w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Dziewczynka w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Chłopiec w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Chłopiec w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Dziewczynka w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Dziewczynka w specjalistycznych okularach

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment

Na zdjęciu: Grupa dzieci przeprowadzających eksperyment