PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

19 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz biret.

Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowało 60 uczniów. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość zaprezentowaniem swoich klas poprzez śpiewanie piosenek, rozwiązywaniem zagadek i wspólnym recytowaniem wierszyków.

Następnie odbyło się długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły Katarzyna Jakubik. Po części oficjalnej uczniowie wystąpili w przedstawieniu „Kraina wiedzy” oraz wzięli udział w różnych konkurencjach sportowych.

Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

UCZNIOWIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZNAJĄ MAGICZNY ŚWIAT CHEMII

W dniu 20.10.2020 r. rozpoczęliśmy cykl zajęć laboratoryjnych dla uczniów klas trzecich i drugich Szkoły Podstawowej. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu do końca roku szkolnego.

Pierwszą klasą, której uczniowie gościli w Laboratorium Nauki była klasa 3 b. Przyszli chemicy poznawali magiczny świat chemii, uczestnicząc w pokazie „Ciuchcia – czyli jak uwolnić Dżina z butelki” oraz samodzielnie eksperymentowali pod okiem nauczycieli i według otrzymanych instrukcji.

Trzecioklasiści wykonywali następujące doświadczenia i eksperymenty chemiczne:

 • Spalanie magnezu w tlenie.
 • Czy to jajko, czy to piłka?
 • Skacząca kukurydza.

Po wykonaniu doświadczeń, uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami z uzyskanych wyników i podejmowali próby odpowiedzi na nurtujące ich pytania: Jak to się stało ? Dlaczego tak się dzieje ? Na zakończenie zajęć każdy z uczniów otrzymał kartę pracy. Dotyczyła ona przedstawienia doświadczenia, które najbardziej zafascynowało ucznia i narysowania jego wyniku.

Dobra zabawa połączona z odkrywaniem magicznego świata, jaki cechuje nauki przyrodnicze sprawiły, że czas zajęć szybko minął i uczniowie z żalem opuszczali Laboratorium Nauki.

Dziękuję paniom Anicie Mokry – Kula i Marioli Wita, za wsparcie w przeprowadzeniu zajęć. Do zobaczenia na kolejnych wspólnych zajęciach !

ZROZUMIEĆ CHEMIĘ

Większość uczniów poznając magiczny świat chemii, oczekuje ciekawych doświadczeń, eksperymentów i ekstremalnych wybuchów!

Już po pierwszych tygodniach nauki uczniowie klas siódmych przekonali się, że magia tego przedmiotu i ich działań opiera się na fundamencie ugruntowanej wiedzy. Chemia niczym magnes przyciąga ale również stawia duże wymagania, aby zajęcia laboratoryjne były nie tylko ciekawym przeżyciem ale przede wszystkim były bezpieczne.

Młodzi chemicy naszej szkoły w 2-osobowych zespołach tworzyli mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną z szerokiego wachlarza metod, dokonywali wyboru, celem rozdzielenia składników mieszanin. Zajęcia były bardzo twórcze a kreatywność uczniów poparta dobrze przyswojoną wiedzą.

CO KRYJE OGRÓD SZKOLNY?

Za nami już dwa zajęcia w ramach innowacji „Okiem przyrodnika”. Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali wygląd zewnętrzny, owoce i ulistnienie platana klonolistnego oraz dwa gatunki miechunki.

Zebrali ciekawostki dotyczące obserwowanych okazów z różnych źródeł internetowych, celem wykorzystania ich do samodzielnie założonych i prowadzonych zielników. Podczas lekcji laboratoryjnej uczniowie kl. Va obserwowali budowę mikroskopową poszczególnych elementów liścia. Obserwowali również budowę unerwienie liści wykorzystując pojemnik do obserwacji. Ciekawość poznawcza, aktywność uczniów na zajęciach jest imponująca. Ich postawa utwierdza mnie w przekonaniu o celowości prowadzenia tego typu lekcji.

DBAJ O HIGIENĘ RĄK

W naszej szkole klasy I – III biorą udział w programie profilaktycznym „Powrót do szkoły z Lakmą”, który dotyczy higieny rąk.

W klasach zostały przeprowadzone zajęcia, na których uczniowie zostali zaznajomieni z instrukcją prawidłowego mycia rąk, obejrzeli filmiki o tym kiedy i jak należy myć ręce. Uczniowie usłyszeli też kilka ciekawostek na temat mydła i innych środków czystości.

Miejmy nadzieję, że wszystkie działania profilaktyczne przyniosą oczekiwane efekty – uczniowie będą lepiej dbać o higienę rąk, a tym samym o swoje zdrowie.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

W dniach 10 do 25 października odbędzie się Europejski Tydzień Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa organizowana na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą podjąć wyzwanie i rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z programowaniem.

Od kilku lat Polska jest jednym z liderów spośród państw europejskich w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne. Nauka programowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom, rozwijać wiedzę na temat działania technologii, a także zdobywać umiejętności w celu zgłębiania nowych pomysłów i opracowywania nowych projektów.

CodeWeek to również świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Zachęcamy Wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do udziału w EU #CodeWeek, a idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je na mapie wydarzeń codeweek.eu/add. Zgłoszona inicjatywa zostanie wliczona do europejskiego rankingu. A jeżeli ktoś z Was chce się z nami podzielić swoją aktywnością w ramach CodeWeek 2020 to przyślijcie do nas swoje projekty na adres marek.dyrda@sp16.zory.pl

Zachęcam do obejrzenia filmu.

KONKURS „JESIENNE DRZEWO”

Świetlica szkolna ogłasza konkurs na pracę plastyczną „Jesienne drzewo”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich klas. O zasadach konkursu informuje plakat.

KONTYNUACJA POWIATOWEGO KONKURSU „BUDKA LĘGOWA DLA PTAKA – ABY WSPOMÓC SKRZYDLATEGO ZWIERZAKA”

Wznawiamy powiatowy konkurs „Budka lęgowa dla ptaka – aby wspomóc skrzydlatego zwierzaka”, który w ubiegłym roku szkolnym ze względu na przejście szkół na system nauczania zdalnego został zawieszony. Wszystkie prace dostarczone do nas w poprzednim terminie będą brały udział w konkursie.

Celem konkursu jest między innymi:

 1. Stworzenie w szkolnym ogrodzie miejsc gniazdowania dla ptaków.
 2. Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska.
 3. Integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne działanie dzieci i dorosłych podczas realizacji pracy konkursowej.
 4. Zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków.

Konkurs przeznaczony jest dla żorskich placówek oświatowych w czterech kategoriach wiekowych:

 • kategoria A – przedszkola;
 • kategoria B – szkoły podstawowe klasy I-III;
 • kategoria C – szkoły podstawowe klasy IV – VIII;
 • kategoria D – szkoły ponadpodstawowe.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej, która zostanie umieszczona w przyszkolnym ogrodzie lub przeznaczona do sprzedaży podczas wiosennego kiermaszu organizowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły, na rzecz projektu „Ogród bliżej natury”.

Budki lęgowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do 10 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku. Zachęcamy wszystkich gorąco aby zapoznali się z regulaminem, a następnie spróbowali swoich sił w konkursie.

Organizatorzy: Marek Dyrda, Barbara Goik, Monika Napiórkowska, Paulina Orawska-Kaczmarczyk, Ewa Rak.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym składa się szczególne podziękowania Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły za ich pracę.

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele, w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły dziękujemy za Waszą otwartość, życzliwość i gotowość w wychodzeniu naprzeciw sprawom, jakie nas nurtują. Zachęcacie nas do umiłowania piękna, również tego wewnętrznego, szacunku do drugiego człowieka i roztropności. Wsłuchujemy się w Waszą naukę i gotowi jesteśmy przyjąć Wasze napomnienia, pociechy, zachęty. Kochani nauczyciele mamy nadzieję, że wszystkim Waszym działaniom towarzyszyć będzie zawsze ludzka przychylność i życzliwość, dlatego…

My przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, pragniemy zapewnić Was o naszej życzliwości i wdzięczności. Dziękujemy za Waszą pasję i entuzjazm, jakie wkładacie w trud naszego wychowania i przekazywania nam wiedzy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu szkoła jest ciekawa, przyjazna i otwarta. Doceniamy to szczególnie teraz w czasach światowej pandemii, w obliczu nowych wyzwań i pracy zdalnej. Ten trudny czas uświadomił nam ważną prawdę: szkoła to nie budynek, ale ludzie, którzy ją tworzą. Niech podejmowany przez Was trud i ciężka praca będzie źródłem satysfakcji i uznania, a także wspaniałą, niekończącą się przygodą.

W Dniu Święta Edukacji Narodowej życzymy Pani Dyrektor, Całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom naszej szkoły wszystkiego najlepszego!

 

POLA NADZIEI

W dniach 12-16.10.2020 r. w ramach akcji „Pola Nadziei” będą zbierane datki na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”. Każdy darczyńca otrzyma symboliczną cebulkę żonkila, którą można posadzić w ogrodzie szkolnym lub zabrać do domu.

Cebulki dla uczniów klas I-III mają wychowawcy w klasach. Termin sadzenia cebulek żonkili w ogrodzie szkolnym ustala wychowawca. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną i pomoc chorym.