Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami  Integracyjnymi  im. Marii Konopnickiej w Żorach zaprasza wszystkich rodziców dzieci zapisanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej  na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 16:30.

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Załącznik nr 1

Oświadczenie – Religia