Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Zgłoszenie do klasy 1 szkoły obwodowej

Załącznik nr 1

Oświadczenie – Religia