Emp@tyczna Klasa z wizytą w DPS w Żorach

Tuż przed feriami uczniowie klasy 4c wraz z wychowawcami odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Z wizytą udaliśmy się w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Emp@tyczna Klasa. W miesiącach styczeń/luty uczniowie klasy 4c realizowali działania: Misja – Dobry Uczynek.
Oprócz pogadanki i dyskusji na temat pomocy osobom starszym i dotkniętym chorobami uczniowie klasy 4c najliczniej zaangażowali się w coroczną zbiórkę środków higienicznych na rzecz podopiecznych DPS w Żorach.
Przy ciastkach i ciepłej herbacie uczniowie rozmawiali z Seniorami, słuchali opowiadanych przez nich historii i podziwiali wykonane przez Gospodarzy rękodzieła.
Wizyta przebiegła w miłej i wesołej atmosferze. Uczniowie otrzymali kolejne zaproszenie – na pewno kiedyś wrócimy.

Jednocześnie w imieniu własnym jako organizatorzy i w imieniu obdarowanych Seniorów składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy okazali wielkie serca i zaangażowali się w zbiórkę. Jesteśmy również dumni jako wychowawcy z naszych uczniów, którzy są uczynni, zaangażowani i prawdziwie Emp@tyczni!

Paczki dla Seniorów

Paczki dla Seniorów

Uczniowie z wizytą w DPS

Uczniowie z wizytą w DPS

Uczniowie z wizytą w DPS

Uczniowie z wizytą w DPS

Mikołaj przychodzi dwa razy…

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards)

We wtorek i w środę w holu naszej szkoły wszystkie dzieci, które zaangażowały się w przygotowanie Mikołajek Integracyjnych otrzymały niespodziankę. Do pudeł z prezentami ustawiły się długie kolejki. Każdy uczeń został obdarowany zgodnie z powiedzeniem, że dobro powraca.
Nagrodzone zostały również dwie klasy – 4 c i 5 b, które najliczniej się zorganizowały i w nagrodę otrzymały darmowe bilety do kina na film Wonka.

Otrzymane przez uczniów ale także przez sponsorów wsparcie rzeczowe i finansowe przeznaczone zostało na organizację uroczystości, paczki dla zaproszonych dzieci jak również dla podopiecznych żorskiego Hospicjum, do którego wybrali się nasi wolontariusze.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy i zachęcamy do dalszego zaangażowania w akcje szkolne.

Organizatorzy

Na zdjęciach uczniowie w kolejce do pudeł z prezentami.

Empatyczna klasa – listopad miesiącem życzliwości.

Listopad w naszej szkole obfitował w wiele wydarzeń związanych z empatią i życzliwością.
Emp@tyczna klasa „4 c „ zaangażowała się we wszystkie te akcje.
Świętowaliśmy Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości. Nie zapomnieliśmy również o Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka.
Przez cały miesiąc pod okiem swoich wychowawców uczniowie wykonywali różnorodne zadania projektowe, podczas których kształtowali pozytywne postawy społeczne, niwelowali negatywne zachowania, budowali świadomość własnych uczuć i uświadamiali sobie konieczność doskonalenia zdolności empatycznych.

Połączone dłonie , napis tolerancja, życzliwość

Połączone dłonie , napis tolerancja, życzliwość

Światowy Dzień Życzliwości.

W dniach 21-24 listopada br. obchodziliśmy w naszej szkole „Tydzień Życzliwości”. Niewątpliwie uśmiech, miłe słowo oraz przyjazny gest potrafią zdziałać więcej niż nam się wydaje, dlatego też przez cały tydzień uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli za zadanie zrobić każdego dnia coś miłego dla innych, coś co wywoła uśmiech na twarzy drugiej osoby.
W ramach działań związanych z realizacją ,,Tygodnia życzliwości”, jako symbol poparcia dla przestrzegania Praw Dzieci wg UNICEF, zachęcaliśmy, aby ubierać się w kolorze niebieskim i wszystkich jego odcieniach. Na wszystkich, którzy dostosowali się do powyższego, we wtorek na długiej przerwie czekały słodkie przekąski.
Uruchomiono „Pocztę życzliwości”. Uczniowie pisali do swoich koleżanek, kolegów ale także do nauczycieli życzliwe, miłe słowa w formie listów, rysunków, a cała korespondencja była na bieżąco przekazywana adresatom.
Z okazji Praw Dziecka w kilku miejscach w szkole można było pobrać foldery i kolorowanki inspirowane zapisami Konwencji Praw Dziecka, które miały na celu zapoznanie dzieci z ich najważniejszymi prawami oraz w jaki sposób mogą z nich korzystać.
Na koniec tygodnia wszyscy chętni stworzyli „ wielkie drzewo życzliwości”, na którym zawisły nietypowe, pełne życzliwości liście.
W miłej i serdecznej atmosferze minął nam tydzień, którego celem było pielęgnowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, propagowanie uprzejmości i życzliwości na co dzień oraz zwykłej ludzkiej dobroci, bo dobra energia, którą skierujemy do innych wróci do nas ze zdwojoną siłą!

Pudełko z napisem poczta życzliwości

Pudełko z napisem poczta życzliwości

Stół ze słodyczami.

Stół ze słodyczami.

Dzieci w sali lekcyjnej z kolorowankami na temat praw dziecka

Dzieci w sali lekcyjnej z kolorowankami na temat praw dziecka

Organizatorzy
Wioletta Widerska
Monika Stempkowska

Na zdjęciu czerwone serce ukryte w dwóch splecionych dłoniach

Empatyczna Klasa – misja październik

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Emp@tyczna klasa”.
Ma on na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Jego założenie to także rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.
Patronat nad projektem objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki i Superbelfrzy.
Zadania polegają na wykonywaniu comiesięcznych misji.
W październiku klasa 4c pod opieką swoich wychowawczyń wykonywała szereg działań:
– udział w akcji charytatywnej (klasa 4 c najliczniej zaangażowała się w szkolną zbiórkę na rzecz zwierząt)
– udział w Tygodniu Empatii (uczniowie na podstawie obejrzanych filmów np. „Gdzie kryje się empatia?”, „W głowie się nie mieści” definiowali pojęcie empatii, próbowali wspólnie znaleźć rozwiązania trudnych emocjonalnie sytuacji, w ramach plastycznego projektu wizualizowali różne uczucia)
– zbiórka słodyczy na rzecz mikołajkowego spotkania integracyjnego.
Niewątpliwie uczniowie klasy 4 c mogą być z siebie bardzo dumni, bo „choć nie możemy pomóc każdemu, to każdy z nas może pomóc komuś.”

Pomoc Samuelkowi

I tym razem nasza szkoła nie zawiodła. Piękny wynik!!!Grupa Samuelka dziękuje całej społeczności SP16. Brawo My!!!

Akcja pomocy Samuelkowi.

Nasza szkoła włącza się w akcję Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Pragniemy pomóc Samuelkowi z Rybnika, walczącemu że złośliwym nowotworem- neuroblastomią. Na długich przerwach w holu głównym szkoły oraz w holu klas 1-3 zbierane są datki. Pomaganie jest dobre! Pomaganie jest ważne! Pomagać może każdy i wszędzie! Zachęcamy do włączenia się w akcję, bo przecież…” …Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…”.

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Uczennice klasy 5b pomagają Samuelkowi!!!

Paczka dla seniora.

„Dobre uczynki mają większą moc niż słowa,
bo mówić może każdy, ale niewielu wykona to, co powie”
autor nieznany

W listopadzie nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Paczka dla Seniora”.
Przez 2 tygodnie w szkole trwała zbiórka dla najbardziej potrzebujących Seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Żorach.

Celem akcji było min. poprawne wchodzenie w relacje ze starszymi osobami, kształcenie prawidłowej postawy i współczucia wobec osób starszych oraz zwiększenie świadomości wśród uczniów wobec różnych etapów życia każdego człowieka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którym los drugiego człowieka nie jest obcy.
Akcja była niepowtarzalną okazją , aby w prosty sposób wspomóc najbardziej potrzebujących. Ilość zebranych artykułów była bardzo duża a wszystkie paczki jeszcze przed Mikołajem dotrą do Seniorów.


Dziękujemy!

Nie wyrzucaj jedzenia tylko złe przyzwyczajenia

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Głodem.
Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać opinii publicznej o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

Często wszystko zaczyna się od wyrzucania do śmieci niezjedzonych szkolnych kanapek…, później z przyzwyczajenia marnujmy jedzenie w dorosłym życiu.
Polacy wciąż nie są w pełni świadomi skutków marnowania żywności. Pomóc mają akcje społeczne lub szkolne inicjatywy, jaka ta, która od wielu lat towarzyszy naszej szkole.

W tym roku już we wrześniu zapraszamy wszystkich chętnych do kolejnej edycji szkolnej akcji „Podziel się posiłkiem ”, której głównym celem jest uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym globalnych problemów żywnościowych, wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem oraz podniesienie świadomości o skali marnowania jedzenia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji poprzez udział w 4 P.

1. Przygotuj plakat lub zrób fotografię -, na temat zdrowego odżywiania, gotowania, wspólnego spożywania posiłków i troski o niemarnowanie jedzenia. Podpisane zdjęcia i plakaty prosimy zostawiać w holu szkoły na ręce wychowawców lub do organizatorów do końca września.
2. Proś o mniejsze porcje – w domu, na stołówce, w restauracji, jeśli wiesz, że nie dasz rady zjeść całej porcji.
3. Pięć posiłków dziennie – pamiętaj, że dobrze zbilansowana i zaplanowana dieta o odpowiednich porach pozwala prawidłowo się odżywiać i przy okazji ograniczać marnowanie jedzenia.
4. Podziel się posiłkiem – otrzymywane w szkole owoce, soki, warzywa, mleka, jeśli nie chcesz ich zjeść, nie wyrzucaj – podaruj koledze lub koleżance.

Zamiast wyrzucać jedzenie do kosza, uczniowie będą mogli je zostawić na portierni, w pudle z napisem ” Podziel się posiłkiem”. Ci, którzy lubią więcej jeść, zapomnieli śniadania lub po prostu nie dostali go od rodziców – mogą skorzystać z pozostawionych produktów.

Zapraszamy do udziału w akcji i pamiętajmy, że każda nawet najdalsza podróż zaczyna się od małego kroku!

Organizatorzy:
Wioletta Widerska
Monika Stempkowska

Kartki i listy dla Seniora!

„Dobre uczynki mają większą moc niż słowa,
bo mówić może każdy, ale niewielu wykona to, co powie”- autor nieznany

W ramach Tygodnia Życzliwości zaprosiliśmy naszych uczniów do udziału w akcji – Kartka dla Seniora. Celem akcji było min. poprawne wchodzenie w relacje ze starszymi osobami, kształcenie prawidłowej postawy i współczucia wobec osób starszych oraz zwiększenie świadomości wśród uczniów wobec różnych etapów życia każdego człowieka.

Odzew był ogromny bo uczniowie z radością i zaangażowaniem wzięli udział w akcji.
Powstały piękne listy oraz własnoręcznie wykonane kartki. Wszystkie trafią do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żorach .
To piękny prezent od dzieci dla samotnych, starszych osób. Z pewnością sprawią przyjemność Osobom, które je otrzymają.

W imieniu Seniorów bardzo dziękujemy i życzymy Pięknych Świat Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku!