Okiem przyrodnika

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy Va przystąpili do realizacji innowacji pedagogicznej „ Okiem przyrodnika”.

Zajęcia innowacyjne odbywały się w czasie nauki stacjonarnej w ramach wybranych zajęć lekcyjnych z biologii na terenie ogrodu szkolnego. W trakcie nauczania zdalnego uczniowie poszerzali wiadomości dotyczące obserwowanych gatunków roślin, wykorzystując programy multimedialne.

Udział w lekcjach biologii na żywo, ułatwił uczniom poznanie bioróżnorodności najbliższego otoczenia, wpłynął korzystnie na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody i środowiska. Podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych uczniowie zdobyli  umiejętność pracy z kluczami do oznaczania roślin. Poznali nie tylko nazwy gatunkowe roślin i ich cechy charakterystyczne, ale przede wszystkim zrozumieli potrzebę ochrony biocenozy.

Poznane gatunki roślin oraz zdobytą o nich wiedzę przedstawili wykonując zielniki.

CO KRYJE OGRÓD SZKOLNY?

Za nami już dwa zajęcia w ramach innowacji „Okiem przyrodnika”. Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali wygląd zewnętrzny, owoce i ulistnienie platana klonolistnego oraz dwa gatunki miechunki.

Zebrali ciekawostki dotyczące obserwowanych okazów z różnych źródeł internetowych, celem wykorzystania ich do samodzielnie założonych i prowadzonych zielników. Podczas lekcji laboratoryjnej uczniowie kl. Va obserwowali budowę mikroskopową poszczególnych elementów liścia. Obserwowali również budowę unerwienie liści wykorzystując pojemnik do obserwacji. Ciekawość poznawcza, aktywność uczniów na zajęciach jest imponująca. Ich postawa utwierdza mnie w przekonaniu o celowości prowadzenia tego typu lekcji.