Motto naszej świetlicy:

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
Glenn Doman

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:00-16:30. Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Pragniemy, aby świetlica była dla naszych podopiecznych zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań, dlatego też nasze działania zmierzają do tego, by dzieci spędzały tu czas aktywnie i kreatywnie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz zachęty do działania. Świetlica jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Aktualności

W zawodowym świecie

Logopedyczne potyczki

W zawodowym świecie

Wychowawcy świetlicy:

 • Bartosik Aleksandra,
 • Dzierżęga-Kuś Marta,
 • Strączek Agata,
 • Szymala Ewa.

Ramowy plan dnia świetlicy

Ramowy plan dnia w świetlicy może ulec zmianą w zależności od potrzeb bieżących, pogody oraz samopoczucia i aktywności dzieci.

7:00-11:30

 • zajęcia zorganizowane zgodnie z tematem tygodnia;
 • zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów(m.in plastyczne, techniczne, muzyczne, sensoryczne, teatralne, taneczne oraz sportowe);
 • spacery oraz zabawy na boisku szkolnym;
 • przygotowanie się do lekcji;

11:30-15:00

 • odrabianie zadań domowych;
 • kwadrans z książką;
 • zajęcia zorganizowane zgodnie z tematem tygodnia;
 • spacery oraz zabawy na boisku szkolnym;
 • zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów(m.in plastyczne, techniczne, muzyczne, sensoryczne, teatralne, taneczne oraz sportowe);
 • pogadanki, rozmowy tematyczne ,zajęcia w grupach;

15:00-16:30

 • zabawy w kącikach zainteresowań;
 • dowolne gry i zabawy;
 • obrabianie zadań domowych;