Informacje dla rodziców/opiekunów przyszłych klas I

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w sali gimnastycznej 4.09.2023 o godz. 9.30. Rogi obfitości zakupują rodzice dzieciom we własnym zakresie według woli rodzica.
2. Loginy do dziennika elektronicznego przekażą wychowawcy klas.
3. Rodzice bądź opiekunowie przyprowadzając dziecko mogą z nim wejść do szkoły do dnia 15.09.2023, po czym odbierają dziecko z przedsionka przy wejściu głównym.
4. Rodzice, opiekunowie lub osoby zadeklarowane będą odbierać dzieci z przedsionka wejścia głównego lub ze świetlicy szkolnej, jeśli dziecko na świetlicę będzie zapisane. Wychowawcy odprowadzają dzieci do wyjścia lub na świetlicę po skończonych zajęciach.
5. Dzieci do ukończenia 7 roku życia nie mogą samodzielnie wracać do domu. Rodzic lub opiekun wypełnia u wychowawcy klasy stosowane oświadczenie w którym deklaruje kto będzie dziecko przyprowadzał i odbierał. Po ukończeniu 7 lat dziecko może samodzielnie przychodzić i wracać do domu za pisemną zgodą rodzica, który wówczas bierze za dziecko odpowiedzialność.
6. W szkole działa stołówka i jest możliwość wykupienia obiadów. Zapisy na obiady są u p. intendentki (obok stołówki) w pierwszym tygodniu września.
7. Wyprawka szkolna obejmuje: lekki plecak, obuwie zmienne z jasną podeszwą, strój gimnastyczny biała koszulka bawełniana i granatowe lub czarne spodenki. Resztę informacji na temat szczegółowej wyprawki podają wychowawcy na rozpoczęciu roku szkolnego.

Informacje na temat świetlicy szkolnej:
1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. Przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, których rodzice są pracujący, a także dla uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe oraz dojeżdżających busem.
2. Przyjęcia dziecka do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora, na podstawie złożonego wniosku. Jest to niezbędny warunek jaki należy spełnić aby uczeń uczęszczał na świetlicę. Karty można pobrać w sekretariacie szkoły i należy je złożyć w dniu 4 września 2023 r. Godziny przebywania dziecka na świetlicy będzie można ustalić po zapoznaniu się z planem lekcji.
3. Rodzice oraz uczniowie którzy będą korzystać ze świetlicy powinni zapoznać się z jej regulaminem, który jest na stornie internetowej szkoły.