SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY „ PALIW SPALANIE A NASZE ODDYCHANIE”

W piątek 23.04.2022r w ramach innowacji „ Eko aktywni z pasją” uczniowie klas ósmych uczcili obchody Światowego Dnia Ziemi, biorąc udział w szkolnym konkursie ekologicznym „ Paliw spalanie a nasze oddychanie”. Celem konkursu było promowanie postaw proekoogicznych wśród młodzieży.

Zakres konkursu obejmował zagadnienia treści programowych z zakresu biologii, geografii i chemii szkoły podstawowej.

Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą i bardzo wyrównanym poziomem.

A oto nasi zwycięzcy:

 

I miejsce –    Hanna Majchrzak, kl.8a Julia Lipner, kl.8a

II miejsceWojciech Gulardowski, kl. 8c

III miejsce – Hanna Tułowiecka,kl.8b Paweł Nowak, kl.8c

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za bardzo dobre przygotowanie się do konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego – Eko – Planeta

Miło mi przekazać informację, że uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta”

 

W formie testowej:

 

Hanna Majchrzak –  uczennica kl. 8a  – została Laureatką  III miejsca w kraju !!!

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Magdalena Gliklich – uczennica kl. 8b
 2. Adrian Kowalczyk – uczeń kl. 7b
 3. Natasza Różycka – uczennica kl.8b
 4. Julianna Wilk – uczennica kl. 8b
 5. Julia Lipner – uczennica kl. 8a
 6. Kinga Krzymyk – uczennica kl. 8c
 7. Michalina Gulardowska – uczennica kl. 8c
 8.  Nadia Smolarek – uczennica kl. 8a
 9. Anna Truszkowska – uczennica kl. 8b

 

 

W formie prac indywidualnych:

 

Julianna Wilk – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik dla

                                                  najlepszego ucznia w szkole  za pracę albumową !!!

Magdalena Gliklich  – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik

                                               dla najlepszego ucznia  w szkole za pracę pisemną !!!

          

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Natalia Kazaniecka – uczennica kl. 7d
 2. Julia Marzec – uczennica kl.7b
 3. Oliwia Gryta – uczennica kl. 7b
 4. Nikol Machulik – uczennica kl. 8c
 5. Igor Białowąs – uczeń kl. 7b

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie,kreatywność

oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie ogólnopolskim.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOLOGICZNO – ŚRODOWISKOWY : NASZA ZIEMIA , ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO.

10 uczniów naszej szkoły z klas VII i VIII po raz pierwszy wzięło udział w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Przyrodniczego.

Hasło przewodnie konkursu to: „ ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH”

Uczestnicy konkursu w oparciu o zebrane wiadomości z różnych źródeł przygotowywali prace pisemne na jeden z trzech tematów do wyboru:

 • Jak rozświetlić mrok – odkrycia i wynalazki szejka z Galicji
 • Energetyczna Ziemia
 • Świat bez węgla

Uczniowie wykazali się nie tylko zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych z podręczników szkolnych, zasobów naszej biblioteki czy źródeł internetowych. Musieli przedstawić również własną interpretację tych wiadomości oraz własne opinie i wykazać się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych.

 

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłonią sześciu autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych

(podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przejdą do II etapu – półfinałowego.

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za olbrzymi wkład pracy, chęci w zgłębianiu

i poszerzaniu wiedzy ekologicznej a co za tym idzie kształtowaniu właściwych postaw proekologicznych.

Jestem dumna, że uczniowie naszej szkoły angażują się nie tylko w poznawanie zagrożeń środowiska naturalnego w skali regionalnej i globalnej. Wykazują również chęci poznania

sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Trzymamy mocno kciuki, aby prace naszych uczniów zachwyciły jury !!!

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta, forma testowa

W czwartek 3 marca, 10 uczniów naszej szkoły z klas siódmych i ósmych wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta ”, forma testowa.

Uczestnicy zmierzyli się  z wyzwaniem konkursowym dotyczącym „ Fauny i flory Polski”.

Test składał się z 30 pytań zamkniętych rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru oraz pytania opisowego. Zagadnienia konkursu znacznie wykraczały poza ramy podstawy programowej szkoły podstawowej, co nakładało na  uczestników konieczność nabywania i poszerzania wiedzy ekologicznej z różnych źródeł.

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie, chęć poznawania i zgłębiania wiedzy ekologicznej a tym samym rozwijania i umacniania postaw proekologicznych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 31 maja 2022 r.

Trzymamy mocno kciuki za jak najlepsze wyniki naszych uczniów !!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

EKO – PLANETA ”

 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Zainteresowanie konkursem wśród młodzieży było duże.

Już od września autorzy prac konkursowych zbierali materiały, analizowali dostępną literaturę, poszerzając swoją wiedzę dotyczącą ekosystemu lasu, aby przygotować prace albumowe na temat:  Uroki polskich lasów.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się dopiero w marcu 2022 r.

Już dziś trzymamy mocno kciuki za jak najlepsze wyniki !!!

Wszystkim uczestnikom gratuluję entuzjazmu, kreatywności, pomysłowości

i wytrwałości w dążeniu do wykonania swoich projektów albumowych i referatów.

Jestem przekonana, że prace naszych uczniów zachwycą komisję konkursową !