OKIEM PRZYRODNIKA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy Va brali udział w realizacji innowacji pedagogicznej „ Okiem przyrodnika”.

Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych na terenie ogrodu szkolnego. W szkole poszerzali wiadomości dotyczące obserwowanych gatunków roślin, wykorzystując klucz do oznaczania roślin, programy multimedialne. Uczestnicy zajęć innowacyjnych zaangażowali się również w pracach na farmie wertykalnej.

Udział w lekcjach biologii na żywo, ułatwił uczniom poznanie bioróżnorodności najbliższego otoczenia, wpłynął korzystnie na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody i środowiska. Podczas zajęć uczniowie zdobyli  umiejętność pracy z kluczem do oznaczania roślin. Poznali nie tylko nazwy gatunkowe roślin i ich cechy charakterystyczne, ale przede wszystkim zrozumieli potrzebę ochrony biocenozy.

Poznane gatunki roślin oraz zdobytą o nich wiedzę przedstawili wykonując zielniki.

Zdjęcie przedstawia pięć zielników , wykonanych przez uczniów z klasy 5a.

Zdjęcie przedstawia pięć zielników , wykonanych przez uczniów z klasy 5a.

Zdjęcie przedstawia sosnę pospolitą w środowisku naturalnym oraz zasuszone okazy.

Zdjęcie przedstawia sosnę pospolitą w środowisku naturalnym oraz zasuszone okazy.

Na zdjęciach przedstawione są zasuszone liście platonu klonolistnego.

Na zdjęciach przedstawione są zasuszone liście platonu klonolistnego.

Na zdjęciach przedstawione są zasuszone liście platonu klonolistnego.

Na zdjęciach przedstawione są zasuszone liście platonu klonolistnego.

Zdjęcie przedstawia liście lipy drobnolistnej.

Zdjęcie przedstawia liście lipy drobnolistnej.

Na dwóch karkach albumu przedstawione są liście drzew liściastych: lipy drobnolistnej i tulipanowca amerykańskiego.

Na dwóch karkach albumu przedstawione są liście drzew liściastych: lipy drobnolistnej i tulipanowca amerykańskiego.

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY „ PALIW SPALANIE A NASZE ODDYCHANIE”

W piątek 23.04.2022r w ramach innowacji „ Eko aktywni z pasją” uczniowie klas ósmych uczcili obchody Światowego Dnia Ziemi, biorąc udział w szkolnym konkursie ekologicznym „ Paliw spalanie a nasze oddychanie”. Celem konkursu było promowanie postaw proekoogicznych wśród młodzieży.

Zakres konkursu obejmował zagadnienia treści programowych z zakresu biologii, geografii i chemii szkoły podstawowej.

Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą i bardzo wyrównanym poziomem.

A oto nasi zwycięzcy:

 

I miejsce –    Hanna Majchrzak, kl.8a Julia Lipner, kl.8a

II miejsceWojciech Gulardowski, kl. 8c

III miejsce – Hanna Tułowiecka,kl.8b Paweł Nowak, kl.8c

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za bardzo dobre przygotowanie się do konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego – Eko – Planeta

Miło mi przekazać informację, że uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta”

 

W formie testowej:

 

Hanna Majchrzak –  uczennica kl. 8a  – została Laureatką  III miejsca w kraju !!!

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Magdalena Gliklich – uczennica kl. 8b
 2. Adrian Kowalczyk – uczeń kl. 7b
 3. Natasza Różycka – uczennica kl.8b
 4. Julianna Wilk – uczennica kl. 8b
 5. Julia Lipner – uczennica kl. 8a
 6. Kinga Krzymyk – uczennica kl. 8c
 7. Michalina Gulardowska – uczennica kl. 8c
 8.  Nadia Smolarek – uczennica kl. 8a
 9. Anna Truszkowska – uczennica kl. 8b

 

 

W formie prac indywidualnych:

 

Julianna Wilk – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik dla

                                                  najlepszego ucznia w szkole  za pracę albumową !!!

Magdalena Gliklich  – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik

                                               dla najlepszego ucznia  w szkole za pracę pisemną !!!

          

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Natalia Kazaniecka – uczennica kl. 7d
 2. Julia Marzec – uczennica kl.7b
 3. Oliwia Gryta – uczennica kl. 7b
 4. Nikol Machulik – uczennica kl. 8c
 5. Igor Białowąs – uczeń kl. 7b

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie,kreatywność

oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie ogólnopolskim.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOLOGICZNO – ŚRODOWISKOWY : NASZA ZIEMIA , ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO.

10 uczniów naszej szkoły z klas VII i VIII po raz pierwszy wzięło udział w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Przyrodniczego.

Hasło przewodnie konkursu to: „ ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH”

Uczestnicy konkursu w oparciu o zebrane wiadomości z różnych źródeł przygotowywali prace pisemne na jeden z trzech tematów do wyboru:

 • Jak rozświetlić mrok – odkrycia i wynalazki szejka z Galicji
 • Energetyczna Ziemia
 • Świat bez węgla

Uczniowie wykazali się nie tylko zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych z podręczników szkolnych, zasobów naszej biblioteki czy źródeł internetowych. Musieli przedstawić również własną interpretację tych wiadomości oraz własne opinie i wykazać się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych.

 

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłonią sześciu autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych

(podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przejdą do II etapu – półfinałowego.

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za olbrzymi wkład pracy, chęci w zgłębianiu

i poszerzaniu wiedzy ekologicznej a co za tym idzie kształtowaniu właściwych postaw proekologicznych.

Jestem dumna, że uczniowie naszej szkoły angażują się nie tylko w poznawanie zagrożeń środowiska naturalnego w skali regionalnej i globalnej. Wykazują również chęci poznania

sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Trzymamy mocno kciuki, aby prace naszych uczniów zachwyciły jury !!!

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta, forma testowa

W czwartek 3 marca, 10 uczniów naszej szkoły z klas siódmych i ósmych wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta ”, forma testowa.

Uczestnicy zmierzyli się  z wyzwaniem konkursowym dotyczącym „ Fauny i flory Polski”.

Test składał się z 30 pytań zamkniętych rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru oraz pytania opisowego. Zagadnienia konkursu znacznie wykraczały poza ramy podstawy programowej szkoły podstawowej, co nakładało na  uczestników konieczność nabywania i poszerzania wiedzy ekologicznej z różnych źródeł.

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie, chęć poznawania i zgłębiania wiedzy ekologicznej a tym samym rozwijania i umacniania postaw proekologicznych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 31 maja 2022 r.

Trzymamy mocno kciuki za jak najlepsze wyniki naszych uczniów !!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

EKO – PLANETA ”

 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

Zainteresowanie konkursem wśród młodzieży było duże.

Już od września autorzy prac konkursowych zbierali materiały, analizowali dostępną literaturę, poszerzając swoją wiedzę dotyczącą ekosystemu lasu, aby przygotować prace albumowe na temat:  Uroki polskich lasów.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się dopiero w marcu 2022 r.

Już dziś trzymamy mocno kciuki za jak najlepsze wyniki !!!

Wszystkim uczestnikom gratuluję entuzjazmu, kreatywności, pomysłowości

i wytrwałości w dążeniu do wykonania swoich projektów albumowych i referatów.

Jestem przekonana, że prace naszych uczniów zachwycą komisję konkursową !