Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych.
Istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16
z oddziałami integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Żorach

Szkolny Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Treści wychowawcze realizowane w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły Podstawowej nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. M. Konopnickiej.