Świetlicowy konkurs

Wychowawcy świetlicy serdecznie zapraszają na konkurs pt.: „Zimowe drzewo”.

Konkurs Plastyczny Anioł- wsparcie Hospicjum Jana Pawła II w Żorach

Serdecznie chciałybyśmy podziękować tym, którzy włączyli się w akcję charytatywną i „adoptowali  aniołka”  i podarowali datek na rzecz przewlekle chorych w Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.  Miło nam również poinformować, że dzięki wszystkim zaangażowanym udało się zebrać 1 171 złotych, jest to jak dotąd największa zebrana przez szkoły kwota. W imieniu pacjentów koordynator wolontariatu serdecznie dziękuje za wsparcie.

Autor: Agnieszka Auguścik, Magdalena Stańko- Żytkowiak

Jak „rozwijać skrzydła” u dzieci czyli trochę o poczuciu własnej wartości i samoocenie.

Każdy z nas chciałby aby jego dziecko w przyszłości było pewne siebie, otwarte na świat, odnosiło sukcesy i było szczęśliwe. Dlaczego  jednym łatwiej jest sięgać po marzenia i je realizować, a drugim przychodzi to trudniej? Zatrzymajmy się i zastanówmy.

Ile razy w nas osobiście, podczas podejmowania istotnych decyzji w życiu, budzą się niełatwe myśli, przekonania i emocje i mamy wrażenie, że „podcinają nam skrzydła”, zabierają wewnętrzną energię i utrudniają albo wręcz uniemożliwiają podjęcie decyzji i podążanie za nimi.  W każdym z nas są utrwalone przekonania, które ułatwiają nam albo utrudniają dokonywanie wyborów. Zaufanie do siebie, do swoich umiejętności oraz myślenia przekłada się na  poczucia własnej wartości i tym samym na przyznanie sobie prawa do bycia szczęśliwym. Pierwsze lata są bardzo istotne w życiu dziecka. My rodzice wraz z naszymi doświadczeniami, kształtujemy własny obraz naszego dziecka. Wewnętrzne przekonania na swój temat „Jaki jestem?”, samoakceptacja oraz uczucia, jakie dziecko żywi do siebie: „ Czy lubię siebie?”, „Czy zasługuję by być kochanym?” oraz zachowania względem siebie i innych (zaspakajanie własnych i innych potrzeb, asertywność) kształtują się w toku różnych relacji interpersonalnych, podczas których, my stanowimy wyjątkową wartość dla naszych dzieci.

Jak zatem wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka i kształtować pozytywny obraz siebie?

Bardzo ważny jest czas poświęcany dziecku, rozmowy z nim, stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie różnych emocji, również tych trudnych, zauważanie zalet i chwalenie oraz wspieranie go w taki sposób aby poznało swoje mocne strony. Komunikacja jest istotna nie tylko werbalna, ale i niewerbalna- kontakt wzrokowy,  ciepłe gesty i słowa, gdyż jest sygnałem dla mózgu „jesteś dla mnie ważny, wyjątkowy”. Bezwarunkowa akceptacja czyli „akceptuję  Cię takim jakim jesteś” stanowi pierwszy krok do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Budowanie intymnej relacji nie jest łatwe. Tempo życia i obowiązki, a w tym dziecko, które może mieć różny temperament i być obciążone różnymi problemami rozwojowymi, stanowi wyzwanie. To, jednak, co myślą o sobie i co do siebie czują wpływa na sposób, w jaki traktują siebie i innych ludzi. Poczucie własnej wartości w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie pomimo własnych słabości. Samoakceptacja wyzwala zaufanie i wiarę w siebie i skłania do wykorzystywania własnych możliwości. Jest ogromną siłą napędową, która pozwala nam się spełniać i być szczęśliwym, czego życzymy Państwu i sobie

 

 

Autor: Agnieszka Auguścik, Paulina Piwowar-Sajdyk

Organizacja pracy szkoły od 18.01.2021

Informuje, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 18 do 31 stycznia 2021 r. w szkole funkcjonować będą dwa tryby nauczania:

– uczniowie klas I-III – nauka stacjonarna w reżimie sanitarnym,

– uczniowie klas IV-VIII – nauka zdalna na dotychczasowych zasadach.

Stołówka szkolna, świetlica, biblioteka oraz gabinet higienistki szkolnej dla klas I-III wraca do poprzedniego trybu pracy. Plan zajęć nie uległ zmianie.

Szczegółowa procedura wdrożenia działań przeciwepidemicznych, ograniczających możliwość rozprzestrzeniania zakażenia koronawirusem na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach obowiązująca od 18 stycznia 2021 do końca okresu epidemii znajduje się w plikach do pobrania.