Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 – rok szkolny 2023/2024:

– Przewodnicząca – Sylwia Przybysz kl. 5b,
– Z-ca Przewodniczącej – Diana Motyl kl. 6a,
– Z-ca Przewodniczącej – Paulina Maciończyk kl. 4a,
– Sekretarz i skarbnik: Eliza Marzec kl. 5b,

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na 20zł od ucznia. Pieniądze w poszczególnych klasach zbierają skarbnicy klasowi i przekazują skarbnikowi Rady Rodziców.

Do osób zajmujących określone stanowiska w Radzie Rodziców można pisać przez dziennik elektroniczny wybierając w module Wiadomości, grupę adresatów Szkolna Rada Rodziców.

Rozliczenie budżetu

Zestawienie wydatków