Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 – rok szkolny 2020/2021

  • Przewodniczący: Sławomir Szpit,
  • Zastępca: Albina Labus,
  • Zastępca: Barbara Salińska,
  • Sekretarz i Skarbnik: Hanna Jabłońska.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 50 zł pierwsze dziecko, 5 zł kolejne.

Zebranie jedynek ustaliło, że nie będzie się zakładać konta Rady Rodziców w banku w roku szkolnym 2019/2020.

Wpłaty można dokonywać:

  • u skarbnika Rady Rodziców w szkole,
  • w sekretariacie placówki.

Serdecznie dziękujemy!

Rozliczenie budżetu

Zestawienie wydatków