Powiatowy Konkurs Przyrodniczo–Ekologiczny dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych „ Przyrodzie na ratunek”

W naszej szkole w dniu 17.05.2023 r. odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo–Ekologiczny pod hasłem „Przyrodzie na ratunek”.

W konkursie zmierzyło się trzynaście 2 – osobowych drużyn z siedmiu żorskich szkół.

Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji pisemnych i zadań praktycznych.

Po uroczystym przywitaniu przez Panią Dyrektor Katarzynę Jakubik przybyłych uczniów i ich opiekunów, uczniowie przystąpili do etapu I – części teoretycznej.

Każdy uczestnik samodzielnie rozwiązywał test obejmujący zagadnienia z zakresu biologii i geografii z elementami ekologii. Punkty uzyskane przez uczestników

z każdej drużyny szkolnej w I etapie zostały zsumowane. Pięć drużyn, które uzyskały największą ilość punktów weszło do etapu II – zadania praktyczne, część laboratoryjna. Podczas oczekiwania na wyniki I etapu uczestnicy konkursu wzięli udział w ciekawej prelekcji dotyczącej farmy wertykalnej, którą poprowadziła Pani Monika Napiórkowska.

Po zliczeniu punktów z obu etapów konkursu zwycięskie zespoły otrzymały dyplomy oraz cenne nagrody z rąk Pani Dyrektor Katarzyny Jakubik. Sponsorem nagród był  Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

Wyniki Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego w roku 2023 !

I miejsce –   drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:

– Zuzanna Gliszczyńska

– Jakub Gajos

II miejsce – drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w składzie:

– Lena Ruszała

– Paweł Kołodziejczyk

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 16 w składzie:

– Mateusz Aleksandrowicz

– Olaf Raszka

Pani Dyrektor Katarzyna Jakubik wręczyła również nagrodę indywidualną za najwyższy wynik w I etapie konkursu. W tym roku dwoje uczniów otrzymało ten zaszczytny tytuł, byli to:

– Julia Siergiejuk ze Szkoły Podstawowej nr 17

– Olaf Raszka ze Szkoły Podstawowej nr 16

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy sponsorom: Wydziałowi Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory, Radzie Rodziców oraz Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” ze Szkoły Podstawowej

nr 16 i wszystkim tym, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Uczestnicy konkursu siedzą w ławkach oznaczonych numerkamiw kształcie białych domków z czerwonymi dachami i czarnym dymem, oczekując na rozpoczęcie części pisemnej konkursu.

Uczestnicy konkursu siedzą w ławkach oznaczonych numerkami w kształcie białych domków z czerwonymi dachami i czarnym dymem, oczekując na rozpoczęcie części pisemnej konkursu.

Uczestnicy konkursu siedzą w ławkach oznaczonych numerkamiw kształcie białych domków z czerwonymi dachami i czarnym dymem, oczekując na rozpoczęcie części pisemnej konkursu.

Uczestnicy konkursu siedzą w ławkach oznaczonych numerkami w kształcie białych domków z czerwonymi dachami i czarnym dymem, oczekując na rozpoczęcie części pisemnej konkursu.

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusamii innymi pomocami geograficznymi .

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusami i innymi pomocami geograficznymi .

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusamii innymi pomocami geograficznymi .

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusami i innymi pomocami geograficznymi .

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusamii innymi pomocami geograficznymi .

Na pierwszym planie widzimy uczniów pochylonych na testami konkursowymi w skupieniu rozwiązują zadania. W głębi klasy widać półki z globusami i innymi pomocami geograficznymi .

uczniowie siedzą na krzesełkach w Laboratorium Nauki przy stanowiskach wyspowych z wyposażeniem do przeprowadzania doświadczeń chemicznych np. zlewy, suszarki na szkło laboratoryjne. Na ścianie wisi układ okresowy pierwiastków pod ścianą stoją szafy w metalowym kolorze z pomocami chemicznymi.Finaliści oczekują na ogłoszenie wyników konkursu.

uczniowie siedzą na krzesełkach w Laboratorium Nauki przy stanowiskach wyspowych z wyposażeniem do przeprowadzania doświadczeń chemicznych np. zlewy, suszarki na szkło laboratoryjne. Na ścianie wisi układ okresowy pierwiastków pod ścianą stoją szafy w metalowym kolorze z pomocami chemicznymi. Finaliści oczekują na ogłoszenie wyników konkursu.

Organizatorzy konkursu:

mgr Paulina Orawska – Kaczmarczyk, mgr Grażyna Piwowarczyk

Radiowe gwiazdy! Audycja Polskiego Radia Katowice o szkolnej farmie

W dniu 17.04.2023 Polskie Radio Katowice opublikowało materiał o szkolnej farmie wertykalnej z udziałem naszych uczniów i nauczycieli oraz pomysłodawców farmy.
Materiał można odsłuchać na stronie radia: Słuchaj

Jesteśmy dumni, że mamy wśród nas takie radiowe gwiazdy!

NASZ UCZEŃ W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII !

Miło mi przekazać informację, że uczeń naszej szkoły z klasy 8b Adrian Kowalczyk zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

Etap finałowy odbędzie się 08.03.2023r. Przed Adrianem ogrom pracy, olbrzymie wyzwanie związane z przyswojeniem wiedzy zarówno z zakresu chemii nieorganicznej jak i organicznej.

Trzymajmy mocno kciuki za  Adriana !!!

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – „Młody Chemik „

W dniu 09.12.2022r w Pałacu Młodzieży w Katowicach  odbył się XXXII Wojewódzki Konkurs dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych „Młody Chemik”.

I etap konkursu w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły z klasy 8b Adrian Kowalczyk  Igor Białowąs, polegał na rozwiązaniu testu zawierającego zadania obliczeniowe, krzyżówkę oraz chemograf. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia chemii nieorganicznej.

Ponieważ konkurs był adresowany do uczniów zainteresowanych chemią, tematyka pytań i zadań wykraczała poza obowiązującą podstawę programową szkoły podstawowej.

Etap finałowy odbędzie się 10.01.2023r  – trzymajmy kciuki, aby  nasi uczniowie w nim uczestniczyli !!!

Dziękuję Adrianowi i Igorowi za chęci, zaangażowanie i ogrom pracy włożony w przygotowanie się do konkursu.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii – etap rejonowy.

W dniu 29.11.2022r odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkurs Przedmiotowego z Chemii.

W konkursie wziął udział uczeń naszej szkoły z klasy 8b Adrian Kowalczyk.

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego, uczestnicy muszą uzyskać minimum 85% z 60 pkt możliwych do zdobycia.

Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza treści podstawy programowej z chemii szkoły podstawowej.

Trzymamy mocno kciuki za jak najwyższy wynik dla Adriana i możliwość udziału w etapie wojewódzkim !!!

Dziękuję Adrianowi za zaangażowanie, charyzmę i ogrom pracy jaki włożył, aby godnie reprezentować naszą szkołę.

Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny.

            POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY

             DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W naszej szkole w dniu 11.05.2022r. odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo–Ekologiczny pod hasłem „ Zagrożenia środowiska przyrodniczego”.

W konkursie zmierzyło się dwanaście 3–osobowych drużyn z siedmiu żorskich szkół.

Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji pisemnych i zadań laboratoryjnych.

Po uroczystym przywitaniu przez Panią Dyrektor Katarzynę Jakubik przybyłych uczniów, ich opiekunów i gości uczniowie przystąpili do etapu I – części teoretycznej.

Każdy uczestnik samodzielnie rozwiązywał test obejmujący zagadnienia z zakresu chemii, fizyki, geografii i biologii z elementami ekologii. Punkty uzyskane przez uczestników z każdej drużyny szkolnej w I etapie zostały zsumowane.

Pięć drużyn, które uzyskały największą ilość punktów weszło do etapu II – zadania praktyczne, część laboratoryjna.

Podczas oczekiwania na wyniki I etapu uczestnicy konkursu wzięli udział w ciekawej prelekcji, którą poprowadziła Pani Irena Kreis – Podruczny Kierownik Działu Technologicznego PWiK  Żory.

Po zliczeniu punktów z obu etapów konkursu zwycięskie zespoły otrzymały dyplomy oraz cenne nagrody z rąk Pani Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory,  Anny Buchty.

Wyniki Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego w roku 2022:

I miejsce – 75 pkt. – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:

Hanna Seibel

Katarzyna Michalska

Małgorzata Paluch

II miejsce – 74 pkt. – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

Agata Mańka

Zofia Hrubesz

Filip Wojaczek

III miejsce – 73,5 pkt. – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 16 w składzie:

Hanna Majchrzak

Hanna Tułowiecka

Amelia Kowalska

Wyniki pozostałych drużyn finałowych:

71 pkt. – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie:

Szymon Jurecki

Paweł Kiełkowski

Maciej Pytlik

67,5 pkt. – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 w składzie:

Adam Górecki

Wiktoria Jucha

Blanka Zielińska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy sponsorom: Wydziałowi Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory, Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” ze Szkoły Podstawowej nr 16 i wszystkim tym, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Organizatorzy konkursu: mgr Paulina Orawska–Kaczmarczyk, mgr Bożena Gandor ,  mgr Grażyna Piwowarczyk.

Kangur Matematyczny 2022 – wyniki

Miło mi poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Wyróżnienia otrzymali:
– Maja Drabas – klasa 5c
– Przemysław Ceremuga – klasa 8c
– Dawid Lach – klasa 8c
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego – Eko – Planeta

Miło mi przekazać informację, że uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta”

 

W formie testowej:

 

Hanna Majchrzak –  uczennica kl. 8a  – została Laureatką  III miejsca w kraju !!!

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Magdalena Gliklich – uczennica kl. 8b
 2. Adrian Kowalczyk – uczeń kl. 7b
 3. Natasza Różycka – uczennica kl.8b
 4. Julianna Wilk – uczennica kl. 8b
 5. Julia Lipner – uczennica kl. 8a
 6. Kinga Krzymyk – uczennica kl. 8c
 7. Michalina Gulardowska – uczennica kl. 8c
 8.  Nadia Smolarek – uczennica kl. 8a
 9. Anna Truszkowska – uczennica kl. 8b

 

 

W formie prac indywidualnych:

 

Julianna Wilk – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik dla

                                                  najlepszego ucznia w szkole  za pracę albumową !!!

Magdalena Gliklich  – uczennica kl.8b – otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik

                                               dla najlepszego ucznia  w szkole za pracę pisemną !!!

          

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Natalia Kazaniecka – uczennica kl. 7d
 2. Julia Marzec – uczennica kl.7b
 3. Oliwia Gryta – uczennica kl. 7b
 4. Nikol Machulik – uczennica kl. 8c
 5. Igor Białowąs – uczeń kl. 7b

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie,kreatywność

oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie ogólnopolskim.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

JESTEŚMY Z NICH DUMNI !!!

Z przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy wyniki konkursów z biologii i chemii.

 

Hanna Majchrzak uczennica klasy 8a zdobyła tytuł Finalistki Wojewódzkiego 

                                   Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

Hanna Tułowiecka – uczennica klasy 8b zdobyła tytuł  Finalistki Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

 

Amelia Kowalska Hanna Tułowiecka – uczennice klasy 8b zdobyły tytuł

Finalistek w XIX Wojewódzkim Konkursie „Duety Chemiczne”

 

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom tak wielkich sukcesów !!!

Dziękujemy za włożony wkład pracy i godne reprezentowanie naszej szkoły.

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W piątek tj.17.12.2021r otrzymaliśmy wyniki etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Biologii i Chemii.

Miło nam przekazać informację, że trzy uczennice będą reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim – czyli finałowym !!!

Hanna Majchrzak z biologii

Amelia Kowalska i Hanna Tułowiecka z chemii

Jesteśmy bardzo dumni z dotychczasowych osiągnięć naszych finalistek.

Trzymamy mocno kciuki za wytrwałość, charyzmę i jak najlepsze wyniki na etapie finałowym !!!