Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebrania z rodzicami, które odbędą się w następujących terminach:
– klasy 5-8 – 2 września o godz. 17.00 (czwartek),
– klasy 1-4 – 8 września o godz. 17.00 (środa).
Przydział sal na zebrania zostanie udostępniony na terenie szkoły.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na konferencję Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2021 r. Konferencja odbędzie się na dużej sali gimnastycznej o godz. 10.00.

Informacja dotycząca obiadów

Uprzejmie informujemy, iż koszt obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 5,50 zł. Obiady będą wydawane od poniedziałku, 13 września, prosimy o podpisywanie umów u intendentki do piątku, 10 września.

Jednocześnie informujemy, że za odwołanie obiadów odpowiada rodzic ucznia. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie szkoły, najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka, niezależnie od powodu jego nieobecności.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 według niżej podanego harmonogramu. Uczniowie wszystkich klas oraz opiekunowie uczniów klas 1 zobowiązani są do przestrzegania warunków reżimu sanitarnego, szczególnie dotyczących maseczek i dezynfekcji rąk. Proszę pamiętać również o zachowaniu dystansu społecznego. Prosimy, aby dzieci nie przychodziły wcześniej pod szkołę, aby uniknąć grupowania się uczniów.
1 września świetlica nie zapewnia opieki dzieciom. W tym dniu można załatwić formalności związane z przyjęciem dziecka na świetlicę przez osoby, które jeszcze tego nie uczyniły.
Klasy 1 – spotkanie uczniów z wychowawcą odbędzie się na sali gimnastycznej. Uczeń przychodzi pod opieką tylko 1 osoby dorosłej. Wejście do szkoły wejściem od strony boiska szkolnego:
kl. 1a – 11.30
kl. 1b – 10.00
kl. 1c – 8.30
Uczniowie klas 2 – 8 wchodzą na teren szkoły bez opieki osób dorosłych
Klasy 2 i 3 – uczniowie spotykają się z wychowawcą w klasach, wchodzą do szkoły wejściem bocznym
z przodu budynku (drzwi z podjazdem):
kl. 2a – 9.15, s. 126
kl. 2b – 9.30, s. 128
kl. 2c – 9.45, s. 129
kl. 3a – 10.30, s. 112
kl. 3b – 10.45, s. 127
kl. 3c – 11.00, s. 129
Klasa 4 – 8 – uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach, wchodzą do szkoły głównym wejściem:
kl. 4a – 8.30, s. 208
kl. 4b – 8.45, s. 210
kl. 4c – 9.00, s. 209
kl. 5a – 9.15, s. 313
kl. 5b – 9.30, s. 312
kl. 5c – 9.45, s. 211
kl. 6a – 10.00, s. 308
kl. 7a – 10.15, s. 212
kl. 7b – 10.30, s. 309
kl. 7d – 10.45, s. 314
kl. 8a – 11.00, s. 213
kl. 8b – 11.15, s. 311
kl. 8c – 11.30, s. 310

Serdecznie zapraszamy!

Wykaz uczniów klas pierwszych

Informacje dla opiekunów uczniów przyszłych klas I

Informacje dla rodziców/opiekunów przyszłych uczniów klas I:

 1. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego opublikowany zostanie na stronie szkoły. Rogi obfitości na 1 września wg woli rodzica, rodzice zapewniają we własnym zakresie (najlepiej średni rozmiar).
 2. Loginy do dziennika elektronicznego będą przekazywane przez wychowawców w pierwszym tygodniu września.
 3. Rodzice przyprowadzający uczniów do szkoły mogą wejść na teren budynku z dzieckiem do dnia 10.09.2021r. Po tym terminie rodzice przyprowadzający uczniów, żegnają się i pozostają w przedsionku szkoły.
 4. Rodzice odbierają dzieci z przedsionka szkoły lub ze świetlicy szkolnej (jeśli dziecko jest zapisane). Wychowawca/nauczyciel odprowadza dzieci po zakończonych zajęciach do przedsionka lub na świetlicę szkolną.
 5. Dzieci do 7 roku życia są przyprowadzane i odbierane przez upoważnionego dorosłego. Rodzice u wychowawcy wypełniają oświadczenie, wskazując osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły.
 6. Dzieci po ukończeniu 7 lat, mogą samodzielnie wracać do domu za pisemną zgodą rodzica, odpowiednie oświadczenie należy wypełnić wcześniej u wychowawcy.
 7. Zapisy na obiady odbywają się u intendenta w pierwszym tygodniu września. Obiady będą wydawane najwcześniej od 13.09.2021r. Koszt obiadu 5,5zł.
 8. Wyprawka pierwszoklasisty obejmuje min.: lekki plecak, obuwie zmienne na jasnej podeszwie, strój na zajęcia sportowe: biała koszulka, ciemne spodenki. Informacje o szczegółowej wyprawce potrzebnej uczniowi klasy pierwszej zostaną podane przez wychowawców w dniu 01.09.2021r.
 9. Pasowanie na ucznia klasy I odbędzie się w październiku 2021r.

 

Informacje dla rodziców/opiekunów zapisujących dzieci do świetlicy szkolnej:

 1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, których oboje rodzice są pracujący, a także uczniów innych klas, którzy czekają na zajęcia dodatkowe, korzystają z busa szkolnego oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki.
 2. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka (pobierz) do świetlicy. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać z zajęć świetlicowych. Aktualne karty zapisu są do pobrania w sekretariacie szkoły. Wypełnione karty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (do 31.08.2021r.) lub świetlicy szkolnej (od 01.09.2021r.).
 3. Zmiany w karcie zapisu oraz szczegółowe informacje związane z uczęszczaniem dziecka do świetlicy będzie można na bieżąco ustalać z wychowawcami świetlicy po 01.09.2021. Godziny, w których dziecko będzie przybywało w świetlicy, będzie można uzupełnić po otrzymaniu planu zajęć lekcyjnych (we wrześniu).
 4. Rodzice oraz uczniowie powinni zapoznać się z regulaminem świetlicy, który umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy w holu szkoły.
 5. Świetlica rozpoczyna zajęcia od dnia 02.09.2021r. W roku szkolnym 2021/2022 świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30.
 6. W związku z prowadzonymi zajęciami poza świetlicą (m.in. boisko szkolne, sala gimnastyczna) prosimy, aby uczniowie w miarę możliwości przychodzili do świetlicy i byli odbierani ze świetlicy w trakcie trwania przerwy międzylekcyjnej.
 7. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo–opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosownie do potrzeb i możliwości, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów w grupie rówieśniczej. Zadania w świetlicy realizowane są według programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

 

Szczepienia bez rejestracji

Urząd Miasta Żory informuje, że w poniedziałek, 30 sierpnia 2021 r. w godzinach 15:00 – 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnego im. Marii Konopnickiej, ul. Osińska 50, odbędą się szczepienia na Covid-19 dla osób chętnych. Szczepienia są dobrowolne, ogólnodostępne, bez konieczności wcześniejszej rejestracji i zapisywania się.
Szkoła udostępnia jedynie miejsce, nie udziela żadnych dodatkowych informacji.