Procedura zwalniania ucznia z ostatnich lekcji

Druk zwolnienia ucznia z ostatnich lekcji