PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

19 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz biret.

Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowało 60 uczniów. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość zaprezentowaniem swoich klas poprzez śpiewanie piosenek, rozwiązywaniem zagadek i wspólnym recytowaniem wierszyków.

Następnie odbyło się długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły Katarzyna Jakubik. Po części oficjalnej uczniowie wystąpili w przedstawieniu „Kraina wiedzy” oraz wzięli udział w różnych konkurencjach sportowych.

Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz